Strona główna       |        Napisz do nas

Tutaj jesteś: strona główna  |   Historia przedszkola w Łące Prudnickiej

Historia przedszkola w Łące Prudnickiej

Placówka przedszkolna w Łące Prudnickiej istnieje od 1947 roku, 1 września 2007 minęło 60 lat od powstania przedszkola. Niestety nikt o tym nie pamiętał, tworząc stronę internetową zaczęłam poszukiwać jakichkolwiek dokumentów i informacji na temat przedszkola, by umieścić historię powstania placówki. Na terenie przedszkola odnalazłam jedynie projekty organizacyjne od roku 1974, w dalszych poszukiwaniach dotarłam do kroniki pisanej przez pierwszego kierownika szkoły podstawowej w Łące Prudnickiej Jana Żewickiego, spotkałam się z długoletnią dyrektorką tejże szkoły Panią Janiną Gizą oraz z wieloma mieszkańcami wsi. Efektem tych poszukiwań jest napisana przeze mnie historia przedszkola.

Przedszkole w Łące Prudnickiej powstało w 1947 roku i mieściło się w budynku nr 160a obecnie zajmowanym przez Wiejski Dom Kultury.Placówka posiadała dużą salę do zabaw dla dzieci oraz dwa mniejsze pomieszczenia i kuchnię, na górze budynku znajdowało się mieszkanie nauczycielki przedszkola, składające się z jednego pokoju i kuchni. Pierwszą nauczycielką przedszkola była Kamila Bachman, która wraz z mężem została po roku pracy przeniesiona do Trzebiny a stamtąd na jej miejsce przyszła Jadwiga Sokólska. Warunki pracy jak i sama praca bardzo różniły się od obecnej, wyposażenie przedszkola było bardzo skromne, nie było również pomocy dydaktycznych i książek. Liczba dzieci w grupie liczyła około pięćdziesięcioro dzieci, przedszkolaki jak i dzisiaj były rozśpiewane i radosne. Mieszkańcy bardzo pozytywnie wspominają działalność przedszkola. Nauczycielka przedszkola organizowała uroczystości i spotkania, które wrosły na stałe w tradycje przedszkola po dzień dzisiejszy, przykładem niech będzie uroczyste rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, Dzień Matki, Dzień dziecka. Były to bardzo doniosłe imprezy, na których w pięknych przygotowanych przez nauczycielkę i rodziców strojach, przedszkolaki prezentowały program artystyczny, składający się bardzo często z przedstawień bajek, piosenek, tańców i wierszy. Kolejną nauczycielką przedszkola, która rozpoczęła pracę w latach sześćdziesiątych była Zofia Winnik, bardzo ciepło wspominana przez mieszkańców Łąki Prudnickiej, natomiast Agnieszka Wieczurek pracowała, jako obsługa przedszkola. W latach siedemdziesiątych nadal funkcjonuje przedszkole jedno oddziałowe, czynne od godziny 8 do 13, liczba dzieci chodzących do przedszkola to około 35. Nauczycielki, pracujące w tych latach w przedszkolu to kolejno Janina Minkowska i Halina Polak, natomiast, jako obsługa pracowały Anna Bień i Barbara Janicka. W roku 1980 przedszkole zostaje przeniesione do budynku szkolnego, tam zwiększa się liczba osób zatrudnionych w obsłudze przedszkola, jako kucharka pracuje Jadwiga Anioł, pomocą do dzieci jest Urszula Mięczakowska a intendentką Lidia Symonowicz. Warunki w szkole nie były za specjalne, zwłaszcza nie były dostosowane do tak małych dzieci, dlatego jednocześnie po przeprowadzeniu się do Domu Nauczyciela Eugenii Zemłowej, rozpoczęto adaptację obecnego budynku przedszkola do potrzeb małych dzieci. W marcu 1985 roku przedszkolaki z budynku szkolnego przenoszą się do budynku 175 (obecnie ul. Głuchołaska 17), powstają dwa oddziały przedszkolne, dzieci młodsze 3-5 letnie i starszaki dzieci 6 letnie. Dyrektorem przedszkola jest Halina Polak, nauczycielką Zofia Winnik, kucharką Halina Rączy, pomocą do dzieci Urszula Mięczakowska. W budynku były jedna duża i dwie małe sale zabaw, łazienka, kuchnia i zmywalnia.

Personel pracujący w przedszkolu zmienił się tylko w osobie Anny Stopyry, która zajęła stanowisko intendentki. Halina Polak rozpoczynając pracę w przedszkolu w 1979 roku rozpoczęła pisanie kroniki przedszkola, które kontynuowane jest do dnia dzisiejszego, jest ona cennym źródłem informacji o działalności przedszkola. Przy różnych okazjach z wielkim sentymentem kronika jest oglądana przez byłych przedszkolaków i pracowników. W kronice znajduje się wiele zdjęć z różnych okresów, na których kolejne pokolenia utrwalają radość beztroskiego dzieciństwa. Wraz z przeprowadzką poprawiły się znacznie warunki lokalowe przedszkola, dzieci miały również do dyspozycji duży ogród, który z czasem został obsadzony różnymi drzewami i krzewami. Przy samym budynku rósł okazały kasztanowiec, ozdoba całego ogrodu. Mijały lata a co za tym idzie, jedni pracownicy kończyli swoją pracę inni ją podejmowali. W 1987 roku dyrektorem przedszkola została Małgorzata Markowska, został także wydłużony czas pracy przedszkola z 5 do 9 godzin, wzrosła w tym czasie liczba osób zatrudnionych w przedszkolu. Nauczycielkami w tym okresie były Zofia Winnik i Marzena Michalik, pomocą do dzieci Urszula Mięczakowska kucharką Halina Rączy, pomocą kucharki Genowefa Ostrowska, intendentką Lidia Łangowska a palaczem Ryszard Rączy. Wzrosła również liczba dzieci uczęszczających do przedszkola i wahała się w przedziale od 40 do 50. W 1997 roku po odejściu na emeryturę Zofii Winnik nauczycielką zostaje Ewa Pelczar. Przedszkole z początkiem lat dziewięćdziesiątych przestaje być państwowym i przechodzi pod zarządzanie samorządu terytorialnego, jako zadanie własne gminy, zostają wprowadzone dodatkowe opłaty tzw. opłata stała, które są przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania przedszkola. W 1992 roku oprócz prowadzonych dotychczas zajęć dla dzieci wprowadzono religię dla dzieci 6 letnich, która prowadził ks. Wenuncjusz Kądziołka a od roku 1996 ks. Józef Gorka. W kolejnych latach w przedszkolu pracowała, jako kucharka Zofia Zienkiewicz, Stanisława Pytel, jako pomoc kucharki Teresa Żądło, Łucja Grubiak, jako pomoc nauczyciela Maria Szepelowa-Ber, intendenka Irena Szpetanowska, woźnym-konserwatorem Bogdan Markowski, Kazimierz Bachryj. W 2002 roku do przedszkola w Łące Prudnickiej przyłączono, jako oddział zamiejscowy przedszkole w Wierzbcu, gdzie pracowała Helena Rojek, jako nauczycielka i Małgorzata Juzwa na stanowisku pomocy nauczyciela, religię prowadzi ks. Tadeusz Podkówka. Przez rok szkolny 2003/04 przedszkole było w zespole szkolno-przedszkolnym, w 2004 roku przedszkole wraca do samodzielnego funkcjonowania, po wygraniu konkursu na dyrektora rozpoczęłam swoją pracę w tej placówce. Przedszkole posiadało trzy oddziały, ogólna liczba dzieci wynosi ła 56, zatrudnione nauczycielki to Marzena Michalik, Ewa Pelczar, Renata Poczkajska, logopeda Kazimiera Czabaj, język angielski prowadzi Marta Kubik; obsługa: kucharka Katarzyna Ostrowska, pomoc nauczyciela Małgorzata Turowska, Małgorzata Juzwa, intendentka Rozalia Więcław, woźny-konserwator Mieczysław Gubała. W 2008 roku na mój wniosek poparty przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców naszemu przedszkolu nadane zostaje imię i od tego roku nasze przedszkole nosi nazwę Publiczne Przedszkole „Pod Kasztanem” w Łące Prudnickiej. Było to dla nas wielkie święto i wyróżnienie naszego przepięknego kasztanowca, który jest ozdobą naszego ogrodu przedszkolnego. W 2012 w związku z demografią oddział zamiejscowy w Wierzbcu zostaje zamknięty, nauczycielka Renata Poczkajska zostaje przeniesiona do przedszkola nr 7 w Prudniku natomiast pomoc nauczyciela Małgorzata Juzwa do przedszkola w Łące Prudnickiej. Przez kolejne lata zmieniają się jeszcze kucharka, woźny, pomoc kuchenna, ksiądz rozpoczynają swoją pracę kolejno Joanna Zacłona-Ryszka, Bronisław Kroczak, Alina Rewudzka, ks. Marcin Michalski, który odchodzi w 2013 a pracę rozpoczyna katechetka Barbara Skoczeń. Wrzesień 2014 był rokiem gdzie przedszkola zostają włączone do zespołów i tak nasze przedszkole zostaje włączone do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Moszczance. Dyrektorem zespołu zostaje Jolanta Brudniak.

W przeciągu 67 lat działalności przedszkola zmieniała się organizacja przedszkola, wzbogacono wyposażenie w pomoce dydaktyczne, zabawki różne sprzęty itd., zmieniali się ludzie pracujący w nim, nie zmieniła się natomiast funkcja przedszkola, funkcja dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawcza, kultywuje się tradycje tworzone przez dziesięciolecia przez kolejne pokolenia, nadal słychać śpiew i śmiech dzieci chodzących do przedszkola. Wszystkim osobom, którzy przyczynili się do spisania historii przedszkola w Łące Prudnickiej bardzo serdecznie dziękuję.

Maria Smętek

Skok do góry

WebinspiracjeAdmnistracja serwerowa i utrzymanie serwisu
Webinspiracje - Agencja Internaktywna - Stanisław Stadnicki
Licznik odwiedzin: 4480564