Strona główna       |        Napisz do nas

Tutaj jesteś: strona główna  |  AKADEMIA FINANSOWA  |  WARTOŚĆ PRACY W ŻYCIU CZŁOWIEKA

WARTOŚĆ PRACY W ŻYCIU CZŁOWIEKA

Każdy człowiek ma potrzebę poczucia własnej wartości i odnoszenia sukcesów w swoim działaniach. O tym, że praca nie tylko umożliwia zaspokojenie potrzeb człowieka, ale i jest jedną z jego potrzeb dowiedzieli się członkowie Akademii Finansowej podczas lekcji nt. „Wartość pracy w życiu człowieka”. W tym module zajęć kierowaliśmy się słowami Jana Pawła II z encykliki Laborem exercens („O pracy ludzkiej”), w której tak mówi o pracy: Z pracy swojej ma człowiek pożywać chleb codzienny i poprzez prace ma się przyczynić do ciągłego rozwoju nauki i techniki, a zwłaszcza do nieustannego podnoszenia poziomu kulturalnego i moralnego społeczeństwa, w którym żyje jako członek braterskiej wspólnoty.

Podczas lekcji rozpatrywaliśmy pracę w różnych aspektach:

  • społecznym – jako kulturowo uwarunkowany proces społeczny będący podstawowym czynnikiem rozwoju osobowości człowieka;
  • filozoficznym  – jako dążenie do  osiągnięcia preferowanych przez jednostki wartości (jednostkowych i społecznych), osiągnięcia pozytywnych i eliminacji negatywnych ocen moralnych;
  • ekonomicznym – jako realne korzyści: gospodarcze, materialne i finansowe, płynące z wykonywanej pracy, będące podstawą dobrobytu jednostki i społeczeństwa;
  • historycznym – jako zmiany zachodzące w ciągu wieków w życiu społeczeństw.

W trakcie burzy mózgów, uczniowie wymienili szereg funkcji, które spełnia praca: zaspakaja potrzeby człowieka, daje możliwość samorealizacji, umożliwia rozwój człowieka (umysłowy i fizyczny), daje zadowolenie z siebie i satysfakcję z dokonań, umożliwia tworzenie nowych możliwości, nadaje sens życiu, dostarcza nam przeróżne doświadczenia, umożliwia realizacje celów, pozwala na podejmowanie decyzji, umożliwia wykorzystanie i rozwój własnych zdolności i umiejętności. Uczniowie zapoznali się również z zasadami funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy. Poznanie pracy na różnych płaszczyznach stało się inspiracją do opracowania przez uczniów mini – księgi przysłów o pracy.

Tomasz Wójtowicz

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Skok do góry

WebinspiracjeAdmnistracja serwerowa i utrzymanie serwisu
Webinspiracje - Agencja Internaktywna - Stanisław Stadnicki
Licznik odwiedzin: 3728573