Strona główna       |        Napisz do nas

Tutaj jesteś: strona główna  |  Dla rodziców  |  Informacje dla rodziców

Informacje dla rodziców

Szanowni Rodzice,

Sprawne funkcjonowanie szkoły to nie tylko efekt działań nauczycieli. W znacznym stopniu zależy ono także od postawy rodziców. Na przestrzeni ostatnich lat wypracowaliśmy wiele zasad usprawniających jej działanie. Zawarte są one w statucie i regulaminie szkoły. Ważne jest dla nas, aby Rodzice naszych uczniów zapoznawali się z tymi dokumentami i zechcieli respektować najważniejsze z nich, dotyczące codziennego funkcjonowania szkoły.

Dla ułatwienia funkcjonowania szkoły, a także Państwa wygody, prosimy o stosowanie się do poniższych zasad:

 • Szkoła działa od 7.40 do 15.30. Prosimy więc o nieprzychodzenie do szkoły wcześniej, niż o 7.40, i odbieranie dzieci nie później, niż o godzinie 15.30.
 • Lekcje rozpoczynają się o 8.00: to znaczy, że uczeń o tej godzinie jest gotowy, siedzi w klasie i jest przygotowany do zajęć. Aby było to możliwe, prosimy o przyprowadzanie dzieci do szkoły najpóźniej o 7.55.
 • W szkole opieka jest sprawowana od godziny 7.40, dlatego też wcześniej dziecko powinno pozostać pod opieką rodzica.
 • Szkoła oferuje uczniom szeroką gamę zajęć dodatkowych, które odbywają się popołudniami we wszystkich salach lekcyjnych, dlatego też prosimy o odbieranie dzieci w czasie przerw i niewchodzenie do sal w trakcie zajęć.
 • Obowiązkiem każdego ucznia jest utrzymywanie porządku w miejscu pracy, dlatego też odbierając dziecko ze szkoły pamiętajmy, aby przypomnieć mu o sprzątnięciu na półce i w szatni.
 • Pamiętajmy o terminowym płaceniu za obiady (do 10–go każdego miesiąca).
 • Dzieci posiadają telefony komórkowe, które powinny być wyłączone i schowane. Jeśli zostaną złamane reguły korzystania z niego, nauczyciel ma obowiązek odebrać go dziecku i przekazać aparat do sekretariatu. Tylko Państwo możecie go odebrać. Uczniowie korzystają z telefonów komórkowych tylko w czasie przerwy, tak, aby nie przeszkadzać innym.
 • Bardzo prosimy o zwracanie uwagi na strój dziecka, odpowiedni do miejsca i okoliczności.
 • Dysponujemy ograniczoną liczbą miejsc parkingowych, w związku z czym bardzo prosimy o rozsądne parkowanie i dbanie także o innych użytkowników parkingu.
 • Liczymy  na współpracę, dlatego prosimy o systematyczne kontakty (uwzględnienie przewidzianych w harmonogramie roku szkolnego dni otwartych i zebrań z nauczycielami, codzienne zaglądanie do karnetu, uważne czytanie  i podpisywanie bieżącej korespondencji).
 • Prosimy o wypełnienie w karnecie upoważnień do samodzielnego wychodzenia dzieci, a także odbierania dzieci przez osoby obce.  Zaznaczamy, że rodzeństwa także muszą mieć upoważnienie.

Dyrektor

REGULAMIN ODBIERANIA DZIECI ZE SZKOŁY

1. Dzieci odbiera rodzic (opiekun prawny) lub osoba przez niego upoważniona na piśmie.

2. Upoważnienie do odebrania dziecka, stałe lub jednorazowe, musi znajdować się w karnecie ucznia, do wglądu nauczyciela w momencie wyjścia dziecka ze szkoły.

3. Nauczyciel ma obowiązek wylegitymować osobę, która odbiera dziecko.

4. Uczeń ma prawo samodzielnego wyjścia ze szkoły wyłącznie na podstawie pisemnej zgody rodziców, stałej lub jednorazowej, umieszczonej w karnecie.

5. Przypominamy, że wyjście dziecka bez opieki z budynku szkoły traktujemy jako samodzielne wyjście ze szkoły i także wymagamy pisemnej zgody.

 

 

Skok do góry

WebinspiracjeAdmnistracja serwerowa i utrzymanie serwisu
Webinspiracje - Agencja Internaktywna - Stanisław Stadnicki
Licznik odwiedzin: 4054555