Strona główna       |        Napisz do nas

Tutaj jesteś: strona główna  |  AKADEMIA FINANSOWA  |  BUDŻET GOSPODARSTWA DOMOWEGO

BUDŻET GOSPODARSTWA DOMOWEGO

Na zaproszenie członków Akademii Finansowej pozytywnie odpowiedział rodzic – ekspert pan Paweł Włodarczyk, który omówił zagadnienia związane z planowaniem i gospodarowaniem budżetem domowym. Prowadzący rozpoczął zajęcia od cytatu Seneki: „Pieniądzom trzeba rozkazywać, a nie im służyć”, uczniowie zaś wyjaśniali jego znaczenie.

W trakcie zajęć uczniowie poznali źródła dochodów i podstawowe wydatki gospodarstwa domowego, przeanalizowali konsekwencje występowania w budżecie różnic między przewidywanymi wydatkami i dochodami, omówili sposoby równoważenia budżetu oraz podejmowali próbę zestawienia własnych wydatków i dochodów w określonym czasie.

Uczniowie pracowali z kartą pracy. KARTA PRACY

Dyskutowali na temat porównywania wydatków z dochodami. Uczniowie dowiedzieli się, że budżet, w którym w dochody są równe wydatkom, nazywa się budżetem zrównoważonym. Jeśli w budżecie dochody przewyższają wydatki, pojawia się nadwyżka budżetowa, jeśli przewidywane wydatki są wyższe od dochodów, wówczas pojawia się deficyt budżetowy.

Po zajęciach uczeń:

  • potrafi definiować pojęcia: budżet, równowaga, deficyt, nadwyżka budżetowa,
  • wymienia podstawowe źródła dochodów i wydatków gospodarstwa domowego,
  • zna sposoby równoważenia budżetu,
  • wyjaśnia konieczność planowania dochodów i wydatków gospodarstwa domowego,
  • układa własny budżet.

Przeprowadzona lekcja pokazała, że współczesna szkoła nie może się rozwijać bez świadomego i aktywnego udziału rodziców, którzy aktywnie włączają się w działania wychowawcze i edukacyjne. W ten sposób rozwijamy wszechstronne formy współpracy oraz dajemy rodzicom możliwości współtworzenia klimatu szkoły i doświadczenia procesu edukacyjnego, w którym uczestniczą ich dzieci.

Tomasz Wójtowicz

Foto

Foto

Foto

Skok do góry

WebinspiracjeAdmnistracja serwerowa i utrzymanie serwisu
Webinspiracje - Agencja Internaktywna - Stanisław Stadnicki
Licznik odwiedzin: 3728775