Strona główna       |        Napisz do nas

Tutaj jesteś: strona główna  |  Aktualności

Sprawozdanie z realizacji Kampanii ?Zachowaj Trzeźwy Umysł?

Dnia 7 października 2011r. w godzinach 11:30 - 13:00 w ramach Kampanii ?Zachowaj Trzeźwy Umysł? odbył się marszobieg z pokonywaniem toru przeszkód: ?Szlakiem Złotego Potoku?.


            Wzięli w nim udział wszyscy uczniowie oraz nauczyciele Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Moszczance.
Kampania zakładała promocję zdrowego stylu życia, przeciwdziałanie zagrożeniom, rozwijanie zainteresowań sportem i zachęcanie do aktywnego wypoczynku.
             Wychowawcy przeprowadzili w swoich klasach z uczniami pogadanki na temat uzależnień i zdrowego stylu życia. Następnie  uczniowie klas starszych rozpoczęli marszobieg po Moszczance. Na poszczególnych przystankach marszobiegu „każda klasa” wykonywała określone zadania np.  pisanie opowiadania, zaproszenia oraz wierszy. Młodsze klasy na boisku szkolnym również wykonywały zadania połączone z zajęciami ruchowymi. Zadaniami tymi były: plakaty promujące zdrowy styl życia, hasła przeciw uzależnieniom, rymowanki
o tematyce sportowej.
Nowatorskim działaniem nauczycieli było wprowadzenie dzieci sześcioletnich
do udziału w kampanii. Maluchy pokonywały mini tor przeszkód.
 Po zakończonym marszobiegu i wykonaniu wszystkich zadań „klasy” prezentowały swoje prace literacki i plastyczne.
Nad całością realizacji Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” czuwały pedagog szkolny Grażyna Wawrzyniak oraz nauczyciel wychowania fizycznego Bożena Sajewicz.
Nagrodą za udział w Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” jest stół do tenisa stołowego, który pozwala uczniom na przerwach i po lekcjach rozwijać talent sportowy i brać udział w konkursach sportowych.

Powrót

Skok do góry

WebinspiracjeAdmnistracja serwerowa i utrzymanie serwisu
Webinspiracje - Agencja Internaktywna - Stanisław Stadnicki
Licznik odwiedzin: 4190122