Strona główna       |        Napisz do nas

Tutaj jesteś: strona główna  |  Nasza Patronka

Publiczna Szkoła Podstawowa w Moszczance w czerwcu 2012 r. otrzymała imię Haliny Semenowicz – pedagoga, prekursorki ruchu freinetowskiego w Polsce, patriotki, harcerki. Kolejnym bardzo ważnym krokiem było pozyskanie sztandaru, który jako szczególny znak zobowiązuje do szacunku, wytężonej pracy igodnego reprezentowania szkoły. Uroczysta ceremonia przekazania sztandaru odbędzie się 20 kwietnia 2013 r. Z tej okazji przygotowaliśmy album „Kawałek nieba”, w którym umieszczone zostały artystyczne prace naszych uczniów.
W naszej pracy odnosimy się do filozofii pedagogiki Celestyna Freineta. Realizujemy autorskie projekty edukacji obywatelskiej, regionalnej oraz stawiamy na rozwijanie dyspozycji twórczych. Wszystkie szkolne imprezy, uroczystości, akcje mają swoje freinetowskie oblicze. Prekursorką pedagogiki C. Freineta w Polsce była nasza Patronka. Wybraliśmy takiego patrona szkoły, ponieważ idee przekazywane polskim nauczycielom - reguły demokracji i zasady respektowania praw dziecka - są nam bliskie. Ważna jest bowiem dla nas freinetowska idea dowartościowania dziecka, którą przez wszystkie lata swojej pracy preferowała Halina Semenowicz. Jesteśmy szkołą, która świadomie rezygnuje z przymusu, stwarzając miejsce (...)
Od wielu miesięcy na tę właśnie chwilę czekaliśmy z niecierpliwością, angażując się w różne działania, które mogłyby uświetnić ten kwietniowy dzień. Przygotowaliśmy: Publikację - „Skrawek nieba”, w której umieszczone zostały prace literackie i plastyczne dzieci, całość uzupełniły zdjęcia z życia szkoły. SKRAWEK NIEBA 2 numery gazetki szkolnej „Swobodne Motyle”. Uczniowie koła polonistycznego napisali wywiad z Haliną Semenowicz. Na zajęciach komputerowych powstał komiks o życiu i twórczości naszej Patronki. http://www.toondoo.com//ViewBook.toon?bookid=448504 Debatę – Dlaczego należy (...)
Na początku lat pięćdziesiątych zeszłego wieku, w Poznaniu, trudno było żyć. W tym mieście dyscyplina i posłuszeństwo były w cenie, a w Polsce panował wszechwładny stalinowski reżim. Moja Matka, repatriantka z Francji, gdzie ideologie kończyły się przy furtce ogrodowej, a ludzi mieli wrodzony smak i zmysł zabawy, zupełnie nie wpisywała się w duszną atmosferę podejrzeń, wzajemnych szykan i nagonek w szkole TPD, szkole- molochu na ponad 1000 dzieci. Uczyła tam francuskiego i angielskiego, była również wychowawczynią jedenastej klasy, najgorszej z kilku, gdzie wąsaci młodzieńcy palili papierosy i nic ich nie obchodziły sonety Mickiewicza ani pozytywistyczne idee powieści Prusa czy Orzeszkowej. W (...)
Moszczanka, 20. April 2013 1984, am Ridef in Belgien, traf ich Halina Semenowicz zum ersten Mal. W roku1984, podczas Ridef-u w Belgii po raz pierwszy poznałem i spotkałem Halinę Semenowicz. Sie war 74 Jahre alt, ich 32. Ona miała wówczas 74 lata, a ja 32. Sie gehörte zu einer Gruppe von Kolleginnen und Kollegen meiner Vätergeneration. Należała do grupy koleżanek i kolegów z pokolenia mojego ojca. Sie alle vereinigten drei Qualitäten in einer Person: Erfahrung, geistige Wachheit und Tatkraft. Ich wszystkich łączyły trzy istotne cechy osobowościowe: doświadczenie, świeżość umysłu i aktywność (...)
Więcej do poczytania w Eunomia miesięczniku raciborskiej Państwowej Szkoły Zawodowej

Skok do góry

WebinspiracjeAdmnistracja serwerowa i utrzymanie serwisu
Webinspiracje - Agencja Internaktywna - Stanisław Stadnicki
Licznik odwiedzin: 4190162