Strona główna       |        Napisz do nas

Tutaj jesteś: strona główna  |  Aktualności

Społeczność szkolna uczestniczy w debatach przygotowanych przez uczniów

Społeczność szkolna uczestniczy również w debatach przygotowanych przez uczniów klas III ? VI. Uczniowie wraz z wychowawcami na początku roku szkolnego wybierają wspólnie jeden temat debaty do którego pilnie przygotowują się podczas wybranych godzin wychowawczych. Celem debat jest przede wszystkim zachęcenie uczniów do śmiałej wymiany poglądów na dany temat. Uczestnictwo w debatach uczy dzieci kultury dyskusji, ciekawego wypowiadania się na forum szkolnym, współpracy oraz sztuki wypracowania kompromisu.

14 XII klasa V przeprowadziła debatę nt. „Asertywność a egoizm – granice”. Celem debaty była umiejętność rozróżniania postaw asertywnych od egoistycznych. W celu przybliżenia tematu uczniowie klasy V demonstrowali scenki rodzajowe, wprowadzili pojęcia asertywność i egoizm. Społeczność szkolna chętnie podejmowała wymianę zdań i na dowód tego, że zrozumiała istotę asertywności podawała liczne przykłady z życia. Wnioski: - uczniowie wiedzą, że warto być człowiekiem asertywnym, - społeczność szkolna wie, kto to egoista i dlaczego nie należy przyjmować takiej postawy.

Dnia 16 XI klasa VI zorganizowała debatę pod hasłem „Relacje z rodzicami w okresie dojrzewania”. Celem debaty była polemika dotycząca różnicy zdań między rodzicami a dziećmi, ustaleniu na jakim tle „wybuchają” konflikty, jaka jest granica tolerancji rodziców oraz czy rodzice mogą być przyjaciółmi dzieci. Uczniowie wyrażali swoje zdania zabarwione często emocjonalnie. Wnioski: - debata spotkała się z dużym zainteresowaniem, - uczniowie chętnie podejmowali polemikę na temat główny, - dzieci mają różne zdania na temat relacji z rodzicami.
 

KONFERENCJE DZIECIĘCEUczniowie Szkoły Podstawowej w Moszczance mają możliwość uczestniczenia w konferencjach dziecięcych. Spotkania są prowadzone przez te dzieci, które posiadają jakąś pasję i chcą się nią podzielić z innymi. Dzięki spotkaniom o takim charakterze uczniowie rozwijają w sobie empatię i wrażliwość. Nabywają umiejętność występowania na forum.

Dnia 23 XI 2010r. uczennica klasy VI – Helena Seńków przeprowadziła konferencję dziecięcą nt. „Mój ulubiony sport – jazda konna”. Pierwsza część spotkania miała charakter pokazowy – uczennica prezentowała poszczególne elementy stroju: toczek, kamizelkę ochronną, bryczesy, rękawiczki, buty. Następnie Hela opowiadała o tym, jak należy dbać o konia, aby był w dobrej formie. W szczegółach przedstawiła czym karmi się konie, by wyróżniały się pięknym wyglądem. Mówiła również o tym co dzieje się ze zwierzęciem gdy jest nieodpowiednio pielęgnowane. Uczestnicy konferencji zainteresowani tematem zadawali Heli różne pytania. Szczególnie dopytywali się o rodzaje jazdy konnej, o różnice między stepem a kłusem, kłusem a galopem. Konferencja przebiegła w przyjemnej atmosferze. Dzieci opuściły salę usatysfakcjonowane.

Dnia 11.01.2011 roku odbyła się konferencja dziecięca pod tytułem „ Jak czytać i pisać dłońmi” przeprowadzona przez uczennicę klasy VI – Martę Jędrzejczyk. Dziewczynka przeczytała na początku spotkania wiersz Marii Keller, który jest napisany pismem Braille’a. Następnie zaprezentowała : maszynę do pisania, przyrządy do rysowania – radełko i dłutko oraz zeszyt z własnymi pracami plastycznymi. Uczestnicy konferencji zadawali bardzo dużo pytań Marcie m.in. „Jak wyobraża sobie życie dalej?”, „Kim chciałaby zostać w przyszłości?”, „Czy istnieje szansa na odzyskanie wzroku?” Marta na wszystkie pytania chętnie udzielała odpowiedzi. Konferencja dziecięca spotkała się z dużym zainteresowaniem, pozwoliła uczniom na bliższe poznanie swojej koleżanki – Marty.

Powrót

Skok do góry

WebinspiracjeAdmnistracja serwerowa i utrzymanie serwisu
Webinspiracje - Agencja Internaktywna - Stanisław Stadnicki
Licznik odwiedzin: 4190166